Δεν λειτουργούν σωστά ο φούρνος ή οι εστίες σας;

Οι υπηρεσίες της Service Point σχετικά με το service σε οικιακές συσκευές καλύπτουν και οποιεσδήποτε βλάβες παρουσιάσει η ηλεκτρική κουζίνα σας. Εκτιμώντας τη σημασία που έχει μια ηλεκτρική κουζίνα στις οικιακές εργασίες και γνωρίζοντας ότι η ταχεία επίλυση του προβλήματός σας θα σας απαλλάξει από σημαντική ταλαιπωρία, αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία το service της ηλεκτρικής κουζίνας σας.  Μεριμνούμε για την επισκευή και τη συντήρηση του φούρνου ή των εστιών της κουζίνας σας, αλλά και για την εγκατάστασή της, εφόσον μας ζητηθεί.  Είμαστε εδώ, για να ικανοποιήσουμε κάθε σας απαίτηση!

Ο φούρνος ή οι εστίες της κουζίνας σας είναι πιθανόν να παρουσιάσουν τις ακόλουθες βλάβες. Σε μια τέτοια περίπτωση καλό είναι να απευθυνθείτε σε εμάς:

  1. Δεν ανάβει κάποια από τις εστίες (μάτια) της κουζίνας
  2. Δεν ανάβει ο εσωτερικός κύκλος
  3. Ρίχνει το ρελέ
  4. Ο φούρνος ή οι εστίες δεν ζεσταίνουν
  5. Η κουζίνα σβήνει ξαφνικά
  6. Η λάμπα έχει καεί